H2M Reporter

System ten pozwala na śledzenie i monitorowanie ruchu ludzi w Państwa pomieszczeniach, w czasie rzeczywistym, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

System H2M Reporter znakomicie nadaje się do śledzenia i monitorowania ruchu pracowników, podwykonawców oraz osób odwiedzających Państwa teren. Zasada pracy urządzeń H2M Reporter opiera się na wykorzystaniu lekkich identyfikatorów, które są podłączone do systemu „lokalizacji”. Urządzenia te umożliwiają sprawowanie nadzoru nad wszystkimi ludźmi obecnymi na terenie i generują informacje historyczne.

Urządzenia H2M Reporter mogą być wykorzystywane strefach „0” zagrożenia wybuchowego (Atex). W identyfikatorach osobistych systemu H2M Reporter mogą być zapisywane takie informacje osobowe jak informacje pracownicze, udzielone upoważnienia oraz wydane „zezwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych”. Identyfikatory osobiste mogą być wykorzystywane w systemach udzielania i odmawiania zgody na wstęp do określonych budynków, obszarów lub posługiwania się sprzętem z napędem mechanicznym.

Urządzenia H2M Reporter mogą funkcjonować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Bezprzewodowa sieć została skonstruowana w oparciu o bezprzewodowe inteligentne czytniki, które mogą być w dowolny sposób łączone bez żadnych ograniczeń. Umożliwiają one zdefiniowanie obszarów kontroli, na których może odbywać się zarówno sprawdzanie obecności inteligentnych przywieszek do środków trwałych jak i mogą być wywoływane informacje telemetryczne. Poprzez dodawanie czytników, bezprzewodowa sieć komunikacyjna może być rozszerzana w celu tworzenia obszarów kontroli o dowolnym kształcie i wielkości. Wszystkie informacje pochodzące z sieci dostarczane są do serwera naszego SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO za pomocą czytnika głównego.
 

Korzyści:

  • Eliminacja konieczności poszukiwania poszczególnych osób, zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.
  • Tworzenie wirtualnych ogrodzeń geofence oraz umieszczanie znaczników czasu na „zezwoleniach na wykonywanie prac niebezpiecznych”.
  • Skuteczna rejestracja czasu pracy oraz stopnia wykorzystania podwykonawców.
  • Generowanie raportów oraz prognoz na temat czasów przemieszczania się oraz liczby godzin pracy.
  • Dokładne administrowanie oraz fakturowanie.
  • Zaspokojenie wymagań towarzystw ubezpieczeniowych.

System H2M Reporter może być dostarczony z następującymi opcjami:

  • Z przyciskiem antypanicznym umieszczonym na identyfikatorze.
  • Z możliwością integracji ze wszystkimi istniejącymi systemami kontroli dostępu. 

 

track & trace humans